Romele Blåsorkester


Vi är en symfonisk blåsorkester med ca 30 amatörmusiker i varierande åldrar.
Vi gör ett femtontal framträdanden varje år.
Då framträder vi med allt från kyrkomusik till underhållningsmusik.
Vi leds av en professionell dirigent, Jon Lundberg, som är vår konstnärlige ledare med
ansvar för repetitioner och framträdanden. Varje år genomför vi också en större konsert helt
eller delvis i egen regi och vi har vid ett flertal tillfällen gjort orkesterresor utomlands.

Besök gärna vår hemsida för mer information.